Fotogalerie

další fotografie

Podporují nás

Zlínský kraj
poskytovatel finanční podpory z programu
"Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2023"

Staré město
MPSV

Příběhy, které svět nevidí - Slavné sliby

O nás

Posláním chráněného bydlení je poskytnout lidem s tělesným, lehkým mentálním a kombinovaným postižením v mladším či produktivním věku aktivní podporu při jejich osamostatňování či začleňování do běžné společnosti.

 

Chráněné bydlení je umístěno v dvoupodlažním bezbariérovém rodinném domě, který se nachází v obci Velehrad, v klidné zástavbě mezi samostatně stojícími rodinnými domky. V horní, vstupní části domu jsou umístěny obslužné místnosti, spodní část domu je obytná a má přímou vazbu na zahradu. Ubytování mají uživatelé zajištěno ve dvou jednolůžkových pokojích a třech pokojích dvoulůžkových. Společně využívají kuchyni s obývací  jídelnou, ze které je možné vstoupit na prostornou terasu s krásným výhledem na baziliku na Velehradě.

Stravování si zajišťují za podpory pracovníků sami, pouze v pracovních dnech odebírají oběd z domova pro řeholní sestry, který je v sousedství.

Služby jsou určeny:

 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s tělesným postižením
 • osobám s kombinovaným postižením

Věková struktura uživatelů služeb:

 • mladí dospělí 19 – 26 let
 • dospělí 27 – 64 let

Vize chráněného bydlení je:

 • Podpořit uživatele při zvládání každodenní péče o sebe sama
 • Podpořit uživatele při zvládání péče o domácnost
 • Podpořit uživatele při uplatňování jeho práv a svobod a oprávněných zájmů
 • Poskytnout uživatelům kvalitní a bezpečnou službu personálem s odborným vzděláním
 • Podpořit uživatele při využívání veřejně dostupných služeb
 • Podpořit uživatele v zapojení se do pracovních aktivit
 • Podpořit uživatele při využívání volného času
 • Podpořit uživatele při začleňování do života

Zásady poskytování sociální služby chráněného bydlení:

 1. respekt ke svému soukromí a osobnímu prostoru
 2. důstojné zacházení nezávisle na postižení s ohledem na respektování osobnosti uživatele
 3. možnost formulace vlastních cílů
 4. možnost volby vlastního rozhodování
 5. zapojení do běžného života a komunikace
 6. využívání obecně dostupných veřejných služeb
 7. respekt k lidským potřebám
 8. rozvoj vlastních schopností k dosažení co nejvyšší nezávislosti a samostatnosti
 9. utváření vlastního denního programu

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

 • splnění cílové skupiny
 • věk od 19let
 • zájem o rozvoj osobnosti
 • schopnost kolektivního soužití

KRITÉRIA VYLUČUJÍCÍ PŘIJETÍ:

 • naplněná kapacita
 • agresivita, toxikomanie
 • neschopnost poskytovatele naplnit osobní cíl zájemce
 • nesplňuje cílovou skupinu
 • přidružené duševní onemocnění